מדיניות משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים והחזרות
 1. האתר elitehcat.co.il ( להלן: "האתר") משמש בין היתר כחנות אינטרנטית למכירת מוצרי לווא י תחת המותג "אלי החתול" (להלן: "המוצרים") והוא בבעלות נתן אנטרטיימנט בע"מ (להלן: " החברה") ומנוהל על ידה.
 2. ידוע למשתמש האתר כי שימוש באתר מוגבל לבעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל וכפוף להגבלות פילטר IP, כפי שיהיו מעת לעת. עוד ידוע למשתמש כי שימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר משתמש שהינו קטין )מתחת לגיל 18( א ו אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס לעשות כן.
 3. האתר זמין לביצוע רכישות סחר מרחוק 24 שעות ביממה, אולם פעילות שירות לקוחות החברה הינה בימים א-ה בין השעות 10:00-15:00.
 4. החברה שומרת על זכותה לקבוע מבצעים מעת לעת ולקצרם מכל סיבה שהיא וכן להגביל את היקף הרכישה (הגבלת מספר המוצרים הניתנים לרכישה בעסקה אחת או במסגרת מבצעים למשל).
 5. הזמנת מוצר/ים באמצעות האתר תעשה באמצעות מילוי טופס בקשה להזמנה. ההזמנה תיכנס לתוקף לאחר בדיקה ואישור ובכפוף לתשלום שיתבצע באתר. בעת מילוי הטופס יידרש המשתמש למלא את שמו המלא, מספר תעודת זהות )או מספר תאגיד(, כתובת למשלוח המוצרים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון. מסירת תנאים אלה מהווים תנאי לביצוע העסקה.
 6. לאחר אישור העסקה תישלח החברה חשבונית מס כדין למשתמש.
 7. המוצרים אשר הוזמנו ושולמה התמורה בגינם בפועל, ישלחו למשתמש תוך עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה לכתובת שהוזנה בהזמנה.
 8. שירות המשלוחים נעשה בכל הארץ בגבולות הקו הירוק. דמי המשלוח משתנים בהתאם ליעד המשלוח ויפורטו במועד ההזמנה לאחר הזנת מיקום המשלוח המבוקש.
 9. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי או באמצעות אפליקציית התשלומים Paypal.
 10. רכישה מוצר/ים באמצעות האתר הנה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן הנוגעות לעסקת מכר מרחוק. למען הסר ספק להלן תקציר הוראות חוק הגנת הצרכן:
 11. ביטול עסקה יעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר/ים בפועל עם הצגת חשבונית מס.
 12. על המשתמש/הצרכן המעוניין לבטל את העסקה להעביר הודעת ביטול עסקה שתימסר בעל פה או בדואר רשום או בפקס או בדוא"ל ותכלול את כל הפרטים הנדרשים לצורך איתור ההזמנה.
 13. כספו של המשתמש/הצרכן יושב לו באמצעי התשלום שממנו שילם עבור המוצר/ים תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ביטול העסקה. התמורה שתושב למשתמש/צרכן תהיה בשווי אותו שילם המשתמש/צרכן בניכוי עלות המשלוח אל ומהמשתמש/צרכן ובניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או בניכוי 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 14. רק מוצר/ים אשר טרם נפתחה אריזתם יהיו ברי החזרה באריזתם המקורית בלבד.